Tag "Di truyền và ưu sinh"

Back to homepage
Kiến Thức Sinh

Kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân nên hay không ?

Kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân là một trong nhiều việc cần làm cần thiết để xây dựng và vun đắp cho cuộc sống tương lai hạnh phúc lâu

Kiến Thức Sinh

Những tác hại của hôn nhân cận huyết

Di truyền và ưu sinh Kết hôn cùng anh em họ hàng giữa con cậu – con cô, con bác – con gì là tập tục của khá nhiều dân