Cách kiếm tiền cùng m88 hiệu quả

 Mẹo kiếm tiền với m88 đơn giản đến không ngờ

( II ) Khoản hoa hồng từ thành viên của chi nhánh phụ của Đại Lý:

tất thảy các kinh tiêu sẽ nhận được thêm 10% trên số tiền hoa hồng của chi nhánh phụ , bởi thế quý khách có khả năng giới thiệu thêm bằng hữu tham dự cùng nhà cái M88 để cùng hợp tác với m88. Quý khách càng có nhiều các chi nhánh kinh tiêu tuyến dưới thì số tiền hoa hồng của quý khách sẽ càng được nâng cao. Quý khách có khả năng có thêm ngày công từ các account kinh tiêu tuyến dưới của quý khách.

giá dụ bảng cơ cấu tổ chức kinh tiêu và tính hoa hồng:

Link vào M88 cập nhật tại dkm88.net
Ví dụ:

kinh tiêu Số tiền hoa hồng
kinh tiêu A-3-1 , A-3-2 , A-3-3 Chỉ tính dựa trên số tiền thua cược của thành viên trực tiếp ( vì họ không có tuyến dưới )
kinh tiêu A-2-1 hoa hồng trích từ:
hoa hồng từ thành viên trực tiếp = 1000
hoa hồng từ các thành viên tuyến dưới = 4000*10% + 2000*10% ( Không có khoản
hoa hồng từ tuyến dưới đối với doanh số chưa đạt request )
Tổng số tiền = 1600
kinh tiêu A-2-2 , A-2-3 Chỉ tính dựa trên số tiền thua cược của thành viên trực tiếp ( vì họ không có tuyến dưới )
kinh tiêu A-1-1 hoa hồng trích từ:
hoa hồng từ thành viên trực tiếp = 500
hoa hồng từ các thành viên tuyến dưới ( tất thảy thành viên dưới A-1-1 )= 1000*10% + +
4000*10%*10% + 2000*10%*10% ( Không có khoản hoa hồng từ tuyến dưới đối với
doanh số chưa đạt request ) )
Tổng số tiền = 660
kinh tiêu A-1-2 hoa hồng trích từ:
hoa hồng từ thành viên trực tiếp = 0
hoa hồng từ các thành viên tuyến dưới ( tất thảy thành viên dưới A-1-2 )= 500*10% +
500*10%
Tổng số tiền = 100
kinh tiêu A hoa hồng trích từ:
hoa hồng từ thành viên trực tiếp = 800
hoa hồng từ các thành viên tuyến dưới ( tất thảy thành viên dưới A )=
kinh tiêu cấp 2 = 500*10%
kinh tiêu cấp 3 = 1000*10%*10% + 500*10%*10% + 500*10%*10%
kinh tiêu cấp 4 = 4000*10%*10%*10% + 2000*10%*10%*10%
  Tổng số tiền hoa hồng = 876

Phương thức thanh toán:

  • chúng tôi trợ giúp thanh toán bằng các loại tiền tệ khác nhau như GBP , EUR , USD , RMB , MYR , THB , AUD và IDR. Tất cả các khoản thanh toán sẽ chịu tỷ giá ứng với trên ngày thanh toán được áp dụng.
  • Số tiền hoa hồng sẽ được tự động chuyển khoản vào account nhà băng của quý khách trong thời gian 15 ngày làm việc kết duyên sau rốt trong tháng.
  • chúng tôi sẽ chỉ thanh toán 1 lần trong 1 tháng tính theo dương lịch. Khi cung cấp các giao dịch thanh toán miễn phí , M88 sẽ không chịu trách nhiệm nếu như M88 nhận được bất luận khoản thuế tài chính nào của thành viên.
  • Số tiền tối thiểu khi thanh toán là 100 USD hoặc tiền tệ tương đương. Bất cứ khoản tiền nào dưới 100 USD sẽ được cộng và tính vào tháng tiếp theo.

M88 có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa các điều khoản trên hoặc thêm bất kỳ điều khoản nào trong trường hợp cần thiết.
M88 cũng có quyền hủy bỏ quyền liên kết kinh tiêu tại bất luận thời khắc nào mà không cần thông tin trước trong trường hợp các account kinh tiêu không đáp ứng được request của M88 đưa ra trong một thời gian nhất định.
Nguồn từ link vào M88 dkm88.net.

Comments

comments

Categories: Uncategorized
Tags: link vao m88, m88